Verejná vyhláška – OÚ Michalovce – pozemkový a lesný odbor

Vyvesené
16. mar 2021
Zvesené
31. mar 2021
Upravené
17. mar 2021
Kategória