Rozhodnutie o prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia – MOM