Starosta

Juraj KRIŠKA

Bydlisko:  Poruba pod Vihorlatom 135

Telefón: +421(0) 56 698 12 20

Mobil: +421(0) 905 244 620

E-mail: juraj.kriska@poruba.eu 

Do komunálnych volieb kandidoval za stranu: SMER – SD

Volebné obdobie: piate 

Vzdelanie: stredoškolské, Stredná ekonomická škola Trebišov

Rodinný stav: ženatý, otec dvoch detí

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Je to verejná funkcia. Právne postavenie starostu je vo viacerých smeroch osobitné. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Zverejnené 23. marca 2020.
Upravené 8. júna 2020.