Preskočiť na obsah

Starosta

Mgr. Ľubomír IHNÁT

Poruba pod Vihorlatom 98

lubomir.ihnat@poruba.eu +421(0) 918 833 608 +421(0) 56 698 12 20

Do komunálnych volieb kandidoval za stranu: nezávislý kandidát

Volebné obdobie: prvé

Vzdelanie: vysokoškolské

Rodinný stav: ženatý, otec dvoch detí

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Je to verejná funkcia. Právne postavenie starostu je vo viacerých smeroch osobitné. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.