Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva – volebné obdobie na roky 2022 – 2026

Rastislav IHNÁT – zástupca starostu obce

Poruba pod Vihorlatom 167

tel.: +421(0) 915 974 188

e-mail: rastoihnat@azet.sk

Ing. Jana CIBEREOVÁ

Poruba pod Vihorlatom 79

tel.: +421(0) 908 954 307

e-mail: cibereova.jana@centrum.sk

Ing. Ladislav DOLINIČ

Poruba pod Vihorlatom 28

tel.: +421(0) 905 233 449

e-mail: lacidol@centrum.sk

Ing. Jana KOLESÁROVÁ

Poruba pod Vihorlatom 137

tel.: +421(0) 903 650 779

e-mail: jkjkolesarova@gmail.com

Marek DEKAN

Poruba pod Vihorlatom 53

tel.: +421(0) 908 921 322

e-mail: marecekdekan@gmail.com

PhDr. Václav IHNÁT

Poruba pod Vihorlatom 89

tel.: +421(0) 908 511 667

e-mail: vaclav.ihnat@gmail.com

Juraj KRIŠKA

Poruba pod Vihorlatom 135

tel.: +421(0) 905 244 620

e-mail: starostajk@gmail.com