Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva – volebné obdobie na roky 2018 – 2022

JUDr. Alena BUKOVSKÁ – zástupca starostu obce

Poruba pod Vihorlatom 170

tel.: +421(0) 910 354 956

e-mail: alena.bukovska@minv.sk

Ing. Jana CIBEREOVÁ

Poruba pod Vihorlatom 79

tel.: +421(0) 908 954 307

e-mail: cibereova.jana@centrum.sk

Ing. Ladislav DOLINIČ

Poruba pod Vihorlatom 28

tel.: +421(0) 905 233 449

e-mail: lacidol@centrum.sk

Ing. Jana KOLESÁROVÁ

Poruba pod Vihorlatom 137

tel.: +421(0) 903 650 779

e-mail: jkjkolesarova@gmail.com

Marek DEKAN

Poruba pod Vihorlatom 53

tel.: +421(0) 908 921 322

e-mail: marecekdekan@gmail.com

Rastislav IHNÁT

Poruba pod Vihorlatom 167

tel.: +421(0) 915 974 188

e-mail: rastoihnat@azet.sk

Anton IĽKO

Poruba pod Vihorlatom 117

tel.: +421(0) 917 397 252

e-mail: ilkoanton50@gmail.com

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 16. júna 2020.