Samospráva

Ako vybavíte

Hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad

Starosta

Tlačivá na stiahnutie

Triedený zber odpadov

Voľby

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .