Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Poruba pod Vihorlatom

Obec nie je známa iným pomenovaním, ale obyvateľov Poruby občania okolitých obcí nazývajú „RAKY“ (od názvu obojživelníka). Nie je možné už teraz s istotou sa dopátrať príčiny tohto pomenovania.

1410

Prvé zmienky

Obec Poruba pod Vihorlatom bola založená na zákupnom práve v roku 1410. Leží na južných pahorkatinách Vihorlatského pohoria. Nadmorská výška stredu obce je 193 m.

1418

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1410. Prvými obyvateľmi obce boli nemeckí kolonisti. Tí sa po čase odsťahovali bližšie k miestu nálezu železnej rudy a založili novú obec Remetské Hámre.

1427

V roku 1427 mala obec 18 port. Do obce prišli noví osadníci „Rusini“ a po ich príchode sa obec začala rozrastať. Obyvatelia boli roľníci a okrem tejto práce sa zaoberali prácou v lese a pálením drevného uhlia. Boli veľmi zruční tesári. Spracovávali množstvo podvalov pre potreby železníc a trámy pre stavby drevených rodinných domov.

1828

Obyvateľstvo

V roku 1828 mala obec už 88 domov a 522 obyvateľov.

1938

Ján Nálepka

V školskom roku 1938/ 39 v Porube pod Vihorlatom učil Ján Nálepka. Jeho krátke pôsobenie v obci bolo pre občanov po každej stránke veľkým prínosom. Za krátky čas si dokázal získať priazeň mladých i tých skôr narodených.

1942

V roku 1942 deportovali z obce občanov židovského pôvodu. Všetkých 128 občanov odvliekli do koncentračných táborov. 3. a 4. novembra 1944 fašisti obec vypálili. Horela dva dni. Zvlášť sa vyvŕšili na synagóge. Ani 60 cm kamenné múry neodolali ničeniu. Po vypálení zbúrali aj múry.

1944

Oslobodenie

Obec oslobodili príslušníci Červenej armády 24. novembra 1944. Po oslobodení za pomoci štátu bola obec znova vybudovaná.

1947

V rokoch 1947 a 1948 sa realizovala výstavba vojnou zničených domov

1949

V roku 1949 bola zriadená priama linka, na ktorej premávali autobusy ČSAD.

1951

V roku 1951 bola obec elekrifikovaná.

1956

V roku 1956 bola vybudovaná na tú dobu moderná základná škola.

1958

V roku 1958 bola obec napojená na telefónnu sieť.

1970

Najväčšie kvantum práce sa vykonalo po roku 1970.