Preskočiť na obsah

GDPR

Odkaz :

Výkon funkcie „zodpovednej osoby“ a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov „GDPR“ na základe Zmluvy o dielo zabezpečuje obci spoločnosť GDPR Slovakia, s.r.o. so sídlom Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce.