Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Poruba pod Vihorlatom.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o grantovom účte

ID: 2022/7 – PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB

23.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 2022/8 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

100,00 €

19.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3 zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

ID: PPV-171/2022 – Úrad práce

3.11.2022

Začiatok účinnosti 4.11.2022

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 3.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Dodávateľ - Sídlo Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: PPV-165/2022 – Ing. Slávka Molčanyiová

600,00 €

29.9.2022

Začiatok účinnosti 30.9.2022

Koniec účinnosti 30.11.2022

Dátum podpísania 26.9.2022

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.

Dodávateľ - Sídlo Klokočov 45, 072 32 Klokočov

Dodávateľ - IČO 42104629

Prílohy

Zmluva o dielo – Výstavba automatického závlahového systému pre futbalové ihrisko v Porube pod Vihorlatom

ID: PPV-5/2022-003 – Water Solutions

15 917,76 €

12.9.2022

Začiatok účinnosti 13.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.9.2022

Suma s DPH 15 917,76 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ Water Solutions, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jaseňová 3215/5, 010 07 Žilina

Dodávateľ - IČO 51941091

Prílohy

Dodatok 3/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 3/2022 – FÚRA

17.6.2022

Začiatok účinnosti 1.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ FÚRA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Dodatok 2/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

ID: 2/2022 – FÚRA

17.6.2022

Začiatok účinnosti 1.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ FÚRA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o spolupráci a financovaní so SFZ

ID: PPV-100/2022 – Slovenský futbalový zväz

10 000,00 €

25.5.2022

Začiatok účinnosti 26.5.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH 10 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ Slovenský futbalový zväz

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00687308

Prílohy

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

ID: PPV-201/2021 – KB PROTECT

27,00 €

21.12.2021

Začiatok účinnosti 21.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2021

Suma s DPH 27,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ KB PROTECT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 1/2022 – FÚRA

17.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ FÚRA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb

ID: § 269 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník – Ing. Slávka Molčanyiová

600,00 €

16.11.2021

Začiatok účinnosti 15.11.2021

Koniec účinnosti 22.12.2021

Dátum podpísania 15.11.2021

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda s ÚPSVaR Michalovce

30.6.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy