Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Poruba pod Vihorlatom.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo – Výstavba automatického závlahového systému pre futbalové ihrisko v Porube pod Vihorlatom

ID: PPV-5/2022-003 – Water Solutions

15 917,76 €

12.9.2022

Začiatok účinnosti 13.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.9.2022

Suma s DPH 15 917,76 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ Water Solutions, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jaseňová 3215/5, 010 07 Žilina

Dodávateľ - IČO 51941091

Prílohy

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

ID: PPV-201/2021 – KB PROTECT

27,00 €

21.12.2021

Začiatok účinnosti 21.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2021

Suma s DPH 27,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ KB PROTECT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 1/2022 – FÚRA

17.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ FÚRA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb

ID: § 269 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník – Ing. Slávka Molčanyiová

600,00 €

16.11.2021

Začiatok účinnosti 15.11.2021

Koniec účinnosti 22.12.2021

Dátum podpísania 15.11.2021

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda s ÚPSVaR Michalovce

30.6.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

19.2.2021

Začiatok účinnosti 20.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

ID: 3d/2021 – ENVIS - environmentálne služby

8.2.2021

Začiatok účinnosti 9.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ ENVIS - environmentálne služby

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

DZS - M. K. TRANS

20.1.2021

Začiatok účinnosti 21.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ DZS - M. K. TRANS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1. východoslovenská OZV

28.12.2020

Začiatok účinnosti 1.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ 1. východoslovenská OZV, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

14.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – telefónna prípojka MŠ

14.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – telefónna prípojka OcÚ

14.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ - Sídlo Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Jovsa

Objednávateľ - IČO 00325651

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy