Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zverejnené
8. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. septembra 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy