VZN č. 1/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Zverejnené
12. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. mája 2023 − 26. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy