VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevkov za pobyt v MŠ a o výške príspevku za stravovanie

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy