Plán využitia výcvikových zariadení posádky Michalovce – November 2022

Zverejnené
1. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. novembra 2022 − 1. decembra 2022
Kategória

Prílohy