Plán využitia výcvikových zariadení posádky Michalovce a VO Valaškovce – December 2022

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy