Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 – záverečné stanovisko

Zverejnené
9. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2022 − 10. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-KE-OSZP1-2022/001354

Prílohy