Oznámenie o zmene zapisovateľa MVK v Porube pod Vihorlatom

Zverejnené
26. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. augusta 2022 − 5. septembra 2022
Kategória

Prílohy