Oznámenie o predložených kandidátnych listinách pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zverejnené
5. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. septembra 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy