Oznámenie o doručení zásielky

Zverejnené
4. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. februára 2022 − 21. februára 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 4. februára 2022
Odberná lehota: 21. februára 2022
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy