Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti KSK – záverečné stanovisko

Zverejnené
7. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. februára 2022 − 8. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-KE-OSZP1-2022/001014

Prílohy