Preskočiť na obsah

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti KSK – záverečné stanovisko