Návrh Záverečného účtu obce Poruba pod Vihorlatom za rok 2021

Zverejnené
30. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. mája 2022 − 16. júna 2022
Kategória

Prílohy