Preskočiť na obsah

Návrh VZN o o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Poruba pod Vihorlatom