Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022

Zverejnené
18. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. novembra 2021 − 6. decembra 2021
Kategória

Prílohy