Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO obce Poruba pod Vihorlatom na II. polrok 2022

Zverejnené
1. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2022 − 16. júna 2022
Kategória

Prílohy