Informácia k voľbám do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
19. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júna 2022 − 31. októbra 2022
Kategória

Prílohy