Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zverejnené
28. decembra 2020
Kategória

Detaily

Začiatok účinnosti: 1. januára 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Dodávateľ / Partner: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.

Prílohy