Výzva VSD na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Upravené
17. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2021 − 31. marca 2021