Verejná vyhláška – OÚ Michalovce – pozemkový a lesný odbor

Upravené
17. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2021 − 31. marca 2021