Plán využitia výcvikových zariadení posádky Michalovce a Valaškovce

Upravené
13. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. apríla 2021 − 30. apríla 2021