Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

Upravené
17. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2021 − 31. marca 2021