Návrh Záverečného účtu obce Poruba pod Vihorlatom za rok 2020

Upravené
11. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2021 − 16. júna 2021