Oznam PD a OcÚ pre verejnosť

Zverejnené
18. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. januára 2021 − 31. januára 2021