Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Zverejnené
21. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 5. februára 2021