Preskočiť na obsah

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, s výhľadom do roku 2050