Vyhlásenie pre dotknutú osobu

Zverejnené 7. marca 2021.
Bez úpravy .