Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 a asistované sčítanie od 01.04 – 31.10.2021

Kategória

Zverejnené 19. januára 2021.
Upravené 14. mája 2021.